Благовіщенська районна рада
Благовіщенський район, Кіровоградська область

Символіка району

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 вересня 2000 року № 244 м. Ульяновка

Про герб і прапор Ульяновського району
та порядок їх використання

Відповідно до пункту 14 статей 22, 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення районної ради від 25 квітня 2000 року №200 та враховуючи висновки журі конкурсу на кращий ескізний проект символіки району, районна рада вирішила:
1. Затвердити ескізний проект герба і прапора Ульяновського району.
2. Районній раді замовити розробникам проекту робочі креслення та виконання в матеріалі герба та прапора Ульяновського району і встановити їх в залі засідання райради, робочих кабінетах голови районної ради, голови райдержадміністрації. Вивісити прапор району на фасаді адміністративного будинку.
3. Затвердити положення про герб і прапор Ульяновського району та порядок їх використання.
4. Рекомендувати сільським, міській радам прийняти рішення про введення з 1 січня 2001 року місцевого збору за право використання герба та прапора району з юридичних осіб у розмірі 0,1 відсотка вартості виробленої продукції, виконаних робіт, надання послуг з використанням зображення герба та прапора району. З громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, – 3 мінімальних заробітних плат та передбачити, 50% за право використання зображення герба та прапора району перераховується до місцевого бюджету, а 50% – до районного на рахунок районної ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної ради Рижука Ю.Ю.

Голова районної ради                                                                 Ю.Рижук


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Ульяновської районної ради
№244 від 15 вересня 2000р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про герб і прапор Ульяновського району та порядок їх використання

1. На підставі ст. 43 п. 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Ульяновська районна рада своїм рішенням від 15 вересня 2000 р. За №244 затвердила зображення та опис герба та прапора Ульяновського району.

2. Герб і прапор Ульяновського району з офіційними територіальними символами, створеними за всіма правилами та традиціями громадян та вексилології, що відображають історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції Ульяновського району.

3. Герб Ульяновського району має форму заокругленого щита в зображенні в червоному полі золотого хвилястого стовпа, обтягнений синьою хвилястою ниткою з чотирма срібними стрілками, направленими вістрями вниз. Щит увінчаний золотим пшеничним снопом який супроводжується з боків двома золотими декоративними галузками. Наметом щита слугує срібний рушник, гаптований синім Українським орнаментом. Герб обрамлений картушем з дубових галузок. Листя дуба перевите синьою стрічкою, на якій вміщено девіз: «Праця породжує почесті».

4. Прапор виготовлений в тонах герба та Української палітри. Прямокутне полотнище має співвідношення сторін 2:3. В його структурі враховано географічні особливості району. Полотнище розбите на три рівні вертикальні смуги – червону, жовту і червону, жовта смуга розсічена посередині синьою смужкою, ширина якої складає ? ширини основних смуг.

5. Зображення герба та прапора Ульяновського району використовується з митою популяризації історичної спадщини району, виховання місцевого патріотизму, створення відповідального іміджу, при налагодженні ділових та культурних зв’язків, реклами місцевих виробників та продукції, яка випускається в район.

6. Зображення герба в Ульяновському районі встановлюються:
– на головному фасаді адміністративного будинку ради та районної державної адміністрації;
– у сесійному залі районної ради;
– у службових кабінетах голови районної ради та голови райдержадміністрації;
– у залі засідань;
– на знаках при в’їзді на території Ульяновського району;
– дошках пошани, рекламних щитах та оздоблення при проведенні свят, фестивалів, військово-спортивних змагань, виставок, що проводяться на території району;
– при створенні витворів образотворчого мистецтва, у декоративному оздобленні архітектурних споруд, тощо.
Зображення герба може бути використано при виготовленні різного виду друкованої та рекламно-сувенірної продукції, почесних грамот, листів-подяки, поздоровних листів, конвертів, запрошень, бланків бюлетенів, проспектів та інших видів друкованої продукції:
– Сувенірів, виготовлених у різній техніці;
– Рекламної продукції товаровиробників Ульяновського району.

7. Прапор Ульяновського району вивішується на адмінприміщенні райради, райдержадміністрації, встановлюється в сесійному залі райради, у робочих кабінетах голови районної ради та голови райдержадміністрації, використовується при святкуванні державних і місцевих свят, прийомів офіційних делегацій та спортивних змагань в районні тощо.
Зображення прапору може бути використано згідно з відповідним дозволом при виготовленні різного виду друкованої та рекламно-сувенірної продукції.

8. Опис та еталонні зображення герба та прапора Ульяновського району зберігаються в районній раді, яка здійснює контроль за виконанням пунктів «Положення про герб та прапор Ульяновського району та порядок їх використання» через геральдичну комісію при райраді та відповідні підрозділи райдержадміністрації.

9. Використання герба та прапора району здійснюється за умови отримання дозволу встановленого зразка, який видається райрадою.

10. Дозвіл (або письмово оформлена відмова з зазначенням причин) видається протягом одного місяця з моменту подання заяви. Термін дії дозволу – один рік. Після закінчення терміну його дії необхідно отримати дозвіл на наступний період.

11. У дозволі визначається комерційна або не комерційна мета використання зображення герба та прапора. У разі встановлення мети як комерційна заявник зобов’язується сплачувати збір за використання місцевої символіки у розмірі, визначеному місцевою владою за місцем юридичної адреси заявника. Копія дозволу направляється до податкової інспекції.

12. Дозвіл видається на один або декілька видів продукції робіт, послуг. Збір за право використання місцевої символіки справляється з повного обсягу продукції (робіт, послуг) зазначеного виду.

13. Заявник зобов’язується дотримуватись встановлених документацією пропозицій, кольорів, інших умов, невиконання яких може негативно позначитись на якості відтворення місцевої символіки.

14. Разом з дозволом заявнику видається графічне, або, у разі необхідності, кольорове зображення герба чи прапору району, а також супроводжуючу документацію. Заявник сплачує вартість виготовлення копії даної документації і зображення.

15. За недотримання встановлених дозволом умов, а також за використання місцевої символіки без отримання дозволу, порушники (юридичні та фізичні особи) несуть відповідальність відповідно з чинним законодавством.

16. 50% коштів місцевого збору за використання символіки району спрямовується на місцевий бюджет, для потреб сільських рад, 50% – на рахунок районної ради для укріплення самоврядування.

17. Контроль за дотриманням порядку використання зображення герба та прапора Ульяновського району згідно з положенням здійснює за дорученням районної ради консультант районної ради.

герб Благовіщенського району прапор Благовіщенського району

 

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІКИ

Червоне поле щита підкреслює складну історію території Ульяновського району, яка протягом віків була ареною боротьби різних сил за володіння нею, символізує мужність, хоробрість та життєздатність людей, що населяли ці землі з давніх часів. Біля сіл Данилова Балка, Луполове та Сабатинівка здійснені трипільські поселення доби енеоліту. Від назви села Сабатинівка пішла назва археологічної культури пізнього періоду бронзи – сабатинівська культура (ХІУ –ХІІ ст.. до н.е.). Від кіммерійців до печенігів і до часів приєднання цих земель до Київської Русі, та пізніше в часи експансії половецьких ханів та навали монголо-татарських завойовників, панування Великого Князівства Литовського та Королівства Польського і подальших змін – все це складає історію цього краю.
Синій хвилястий нитяний стовп означає річку Синицю, що протікає територією Ульяновського району. Золотий хвилястий стовп характеризує прилеглі до річки Синиці землі як хліборобський край, символізує пшеничні поля – багатство та запоруку добробуту людей.
Прапор Ульяновського району створений у відповідності з кольорами та їх послідовністю в гербі району. Символіка прапора тотожна символіці герба. Значення кольорів, використаних у прапорі: червоний – хоробрість, мужність, енергійність; золото – справедливість, багатство, великодушність; синій – лагідність, вірність, духовність.

ОПИС ГЕРБА І ПРАПОРА УЛЬЯНОВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Герб і прапор затверджено рішенням районної ради від 15 вересня 2000 року №244
Герб району має форму заокругленого щита з зображенням в червоному полі золотого хвилястого стовпа з накладеним синім хвилястим нитяним стовпом. Щит увінчаний золотим пшеничним снопом, який супроводжується з боків двома золотими декоративними галузками. Намет щита оформлений у вигляді срібного рушника, гаптованого синім українським орнаментом. Щит прикрашений двома золотими дубовими галузками, з’єднаними внизу синьою девізою стрічкою, яка облямовує три золотих калинових листочки з червоним калиновим кетягом. На стрічці золотими літерами написано девіз: ПРАЦЯ ПОРОДЖУЄ ШАНУ.
Прапор району являє собою прямокутне полотнище зі співвідношенням сторін 2:3, яке складається з вертикальних смуг: червоної, жовтої, синьої, жовтої та червоної. Співвідношення ширини смуг: 8:3:2:3:8.